Eisenbahnfährschiff "Sassnitz" im Fährhafen Eisenbahnfährschiff "Sassnitz" im Fährhafen

Kungslinjens historia

Historiska ”Kungslinjen” kan se tillbaka på en lång och händelserik historia.

Postångbåtslinjen

Königslinjes historia sträcker sig ända tillbaka till sommaren 1664 och sjöpostgångens begynnelse mellan det då svenska Stralsund och Ystad.

Under vårvintern 1897 bytte man hamn. Ett nytt postskepp under namnet ”Rex” for nu mellan Sassnitz och Trelleborg. Hamnen i Sassnitz valde man på grund av den oslagbara närheten till Sverige. Nu kunde posten levereras snabbare, bara 4 timmar istället för 8 timmar från Stralsund!

Den 29 april samma år färdades passagerare första gången på den historiska linjen från Sverige till Tyskland. I maj togs den reguljära trafiken upp med en avgång om dagen från vardera hamn.

Så varför just ”Kungslinjen”?

Två år senare hölls den officiella  invigningen av Königslinjen även om det skulle ta några år innan moderniseringsarbetena i Sassniz hamn var färdiga. Först år 1909 var hamnen i Sassnitz beredd för en ny och modern färjelinje mellan Sassnitz och Trelleborg.

Vid denna festliga öppningsceremoni deltog den svenska kungen Gustav V och den tyska kejsaren Wilhelm II, vilka gav linjen namnet Kungslinjen.

Sveriges kung Gustav V Sveriges kung Gustav V

De första fartygen som användes på linjen hade vardera två järnvägsspår på maximalt 165 meter.

Fram tills att Rügenbron byggdes 1936, måste man på Rügen ta färjan från Stralsund till Altefähr. Byggnationen reducerade restiden med 1 timme. Under kriget måste färjetrafiken stängas innan internationella förbindelser kunde återupptas i mars 1948. Av sekretesskäl var Deutsche Reichsbahn tvungna att avbryta trafiken igen 1952, en händelse som gick till historien som ”Sassnitz-blockaden”.

Visste du att?

Vid den tidpunkten var järnvägsfärjelinjen den snabbaste förbindelsen mellan Tyskland och Sverige med en restid på bara cirka 4 timmar.

Den nya järnvägsfärjeförbindelsen

Det visade sig dock snart att efterfrågan inte kunde tillgodoses tillräckligt på grund av de få avgångarna.

Därför beslutades att ångfartygen skulle ersättas med en järnvägsfärjeförbindelse.

1907 enades det tyska riket och Sverige om att bygga vardera en färja.

Färjehamnen i Sassnitz (omkring 1962) Färjehamnen i Sassnitz (omkring 1962)

Spårens segertåg

1958 var färjan Trelleborg den första med fyra spår och man började till och med att transportera bilar.

Framför allt skandinaver, västberlinare samt diplomater utnyttjade tågförbindelsen. Varje dag transporterades två till fyra snabbtåg, som senare ersattes av matartåg och kontinuerliga kursvagnar.

Spår på återtåg

40 år senare flyttades kajen från stadshamnen till den nya färjehamnen i Sassnitz i stadsdelen Mukran. Samtidigt minskade järnvägsspåren på sträckan då allt färre människor reste med tåg. Sedan 2014 har järnvägsvagnar med varor främst trafikerat sträckan Rostock – Trelleborg.

Sassnitz gamla färjehamn med staden i bakgrunden Sassnitz gamla färjehamn med staden i bakgrunden