Polityka prywatności Grupy FRS

FRS Baltic GmbH

 

1. Wstęp

Jeśli korzystasz z usług grupy FRS, musimy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe. Twoja prywatność i dane osobowe są dla nas ważne. Z tego powodu opracowaliśmy wytyczne dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z przepisami ustawowymi. Tutaj możesz dowiedzieć się, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

2. Nasze informacje

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy pełnomocnika rządu do spraw ochrony danych osobowych, aby zapewnić prawidłowe rejestrowanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z pełnomocnikiem rządu do spraw ochrony danych osobowych.

FRS Baltic GmbH
Pełnomocnik rządu do spraw ochrony danych osobowych
Jasmunder Landstraße 2
18546 Sassnitz / Neu Mukran
Germany

Email: datenschutz(at)frs.de

 

Kontroler danych

Kierownictwo FRS Baltic odpowiada za zapewnienie prawidłowego przetwarzania wszystkich danych osobowych.

FRS Baltic GmbH
Jasmunder Landstraße 2
18546 Sassnitz / Neu Mukran
Germany

FRS wykorzystuje minimalną ilość wymaganych danych osobowych. Aby zapewnić optymalne zarządzanie danymi, odpowiedzialność ta została przeniesiona na osoby odpowiedzialne w różnych działach.

FRS traktuje Twoje dane osobowe ostrożnie. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych, aby wiedzieć, jakie dane są gromadzone, jak należy postępować z nimi i przechowywać oraz kto może mieć do nich dostęp.

 

3. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. Wymagania dotyczące weryfikacji Twojej prawidłowej tożsamości są surowe i potrzebujemy dowodu, że jesteś prawdziwym odbiorcą.

Masz również prawo do poprawiania, usuwania i / lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, w tym przenoszenia Twoich danych do innej osoby odpowiedzialnej, a także przysługują Ci prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania

Z każdego z powyższych praw możesz skorzystać, kontaktując się z naszym pełnomocnikiem rządu do spraw ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe z następujących uzasadnionych powodów:

Obowiązek prawny (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – Jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia określonych danych osobowych, abyś jako klient mógł rozpocząć wybraną przez Ciebie podróż.

Wykonanie umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – Niektóre dane osobowe muszą być rejestrowane, abyśmy mogli wypełnić umowy zawarte z Tobą jako klientem.

Prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Jeżeli FRS przetwarza Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie FRS, FRS rozważy możliwe skutki dla Ciebie i Twoich praw w zakresie ochrony danych i innych przepisów. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie wykraczają poza Twoje interesy. FRS nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których Twoje prawa i wolności wykraczają poza nasze uzasadnione interesy, chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – Dane osobowe mogą być przetwarzane po wyrażeniu zgody lub żądaniu przez Ciebie jako klienta w celach informacyjnych, marketingowych i komunikacji z Tobą jako klientem w ramach zarządzania naszymi relacjami z Tobą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą formalnej umowy, masz prawo w każdej chwili odstąpić od tej umowy. Należy tego dokonać poprzez formę komunikacji, w której wyrażono zgodę, tj. dezaktywując pliki cookies, SMS, email lub kontaktując się z pełnomocnikiem rządu do spraw ochrony danych osobowych.

 

5. Jak uzyskujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy dokonujesz u nas rezerwacji, podróżujesz z nami, gdy korzystasz z naszych witryn internetowych lub innych usług i / lub gdy korzystasz z naszych centrów obsługi telefonicznej. Ponadto gromadzimy Twoje dane osobowe podczas rezerwacji naszych usług transportowych lub logistycznych.

 

6. Jakie informacje od Ciebie pobieramy?

Gromadzimy tylko te dane, które możemy gromadzić zgodnie z prawem. W zależności od przypadku mogą to być następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Numer rejestracyjny pojazdu
 • dane paszportowe (w tym narodowość)
 • Informacje o potrzebie specjalnego wsparcia lub pomocy w sytuacjach nagłych
 • Zakupione usługi i produkty
 • Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej
 • Dane techniczne, w tym między innymi adres IP, informacje o przeglądarce, czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej itp.
 • Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej
 • CV i formularze zgłoszeniowe
 • Inne informacje, które nam przekazujesz, np. Ankieta

 

7. Dlaczego i jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Używamy twoich informacji, aby:

 • Dokonać rezerwacji i uprościć proces rezerwacji przy ponownej rezerwacji
 • Dane paszportowe mogą być wymagane do zweryfikowania Twojej tożsamości
 • Twój numer telefonu jest potrzebny, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w przypadku zmian w Twojej rezerwacji
 • Przeprowadzać transakcje finansowe, aby umożliwić zakup naszych produktów i usług
 • Umożliwić nam wypełnienie zobowiązań umownych
 • Monitorowanie, analizowanie, personalizowanie i ulepszanie użytkowania i zawartości naszych witryn internetowych i usług online
 • Wysyłanie informacji o naszych produktach i usługach, w tym o komunikacji marketingowej, a także przez e-mail, SMS, biuletyn lub inne środki komunikacji
 • Analizować skuteczność naszych reklam
 • Zapisać zapisy komunikacji
 • Zareagować na zapytania lub skargi
 • Zarządzać naszą firmą
 • Przestrzegać zobowiązań prawnych
 • Używać zebranych informacji do zbierania statystyk, prosimy także o wypełnianie ankiet oraz analizowanie i ulepszanie naszych produktów i usług. W tym przypadku naszym celem jest oferowanie naszym klientom produktów i usług dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

 

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dokonując rezerwacji u nas, używamy bezpiecznego oprogramowania serwerowego, które szyfruje wszystkie podane przez Ciebie informacje, zanim zostaną do nas przesłane. Szyfrowanie zapewnia ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem.

FRS odgrywa aktywną rolę w zapewnianiu ochrony danych w każdym procesie, w każdej procedurze i w każdym systemie zawierającym dane.

 

9. Okres przechowywania danych

Relacje z klientami z FRS są zwykle utrzymywane przez 3 lata od ostatniej daty podróży (dnia wyjazdu). Dane osobowe zawarte w informacjach o rezerwacji są przechowywane przez okres, w którym można zgłaszać nam roszczenia.

 

10. Usunięcie danych

Generalnie usuwamy Twoje dane osobowe, gdy cel zbierania danych został osiągnięty i nie są już potrzebne. W przypadku prawnego i umownego obowiązku przechowywania danych usunięcie nastąpi dopiero po wygaśnięciu obowiązku.

 

11. Rejestracja danych

Profil klienta

Jak zbieramy dane

 

Relacja z klientem / zgoda klienta

 • Kupując bilet.

Zapisane dane

Dane osobowe, dane demograficzne, plan podróży, statystyki e-mailowe, odpowiedzi z ankiet klientów.

Cel/Powód

Ukierunkowana komunikacja marketingowa (cyfrowa i klasyczna), analizy, statystyki i profilowanie.

Czas przechowywania danych

Czas trwania relacji z klientem.

Okres, w którym można do nas zgłaszać roszczenia.

Usuniecie danych

Profil klienta zostanie całkowicie usunięty po 3 latach, jeśli żadna interakcja nie zostanie zarejestrowana w profilu klienta (np. Brak rezerwacji kolejnej podróży)

Żądanie przez klienta usunięcia danych.

 

Subskrybenci newsletteru

Jak zbieramy dane

Relacja z klientem / zgoda klienta

 • Deklaracja zgody na otrzymywanie newsletteru

Zapisane dane

Dane osobowe, dane demograficzne, plan podróży, statystyki e-mailowe, odpowiedzi z ankiet klientów.

Cel/Powód

Ukierunkowana komunikacja marketingowa

Czas przechowywania danych

Dopóki biuletyn jest w obiegu.

Usunięcie

Wypisanie się z newsletteru.

 

Firmy / agenci

Jak zbieramy dane

Relacja z klientem / zgoda klienta

• Zapytanie ofertowe.

• Zawarcie umowy.

Zapisane dane

Informacje o firmie, dane kontaktowe (dane osobowe), statystyki e-mailowe, odpowiedzi z ankiet klientów

Cel/Powód

Ukierunkowana komunikacja marketingowa, analiza, statystyki i profilowanie

Czas przechowywania danych

Czas trwania relacji z klientem

Usunięcie

Wniosek o anulowanie.

Koniec relacji z klientem.

 

FRS Account

How we collect data

Registration / Consent

Stored data

Personal details, demographic data, travel history, email statistics, responses from customer surveys.

Purpose

Booking tickets, targeted marketing communication, analysis, statistics and profiling.

Length of storage

Length of customer relationship.

Till withdrawal of consent

Deletion

Deletion of account by customer

Application for deletion.

End of customer relationship.

 

FRS App

How we collect data

Registration / Consent

Stored data

Personal details, demographic data, travel history, email statistics, responses from customer surveys.

Purpose

Booking tickets, targeted marketing communication, analysis, statistics and profiling.

Length of storage

Length of customer relationship.

Till withdrawal of consent

Deletion

Deletion of account by customer

Application for deletion.

End of customer relationship.

 

12. Bezpieczeństwo na pokładzie

Jeśli kapitan statku ma powody, by sądzić, że pasażerowie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zgodnie z warunkami podróży, to po dokładnym zbadaniu nazwiska niepożądanych pasażerów można umieścić ich na „specjalnej” liście, aby uniemożliwić tym pasażerom ponowne wejście, zarezerwowanie i podróżowanie z nami.

Pasażerowie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeżeli zagrozili bezpieczeństwu sobie, statku, załogi lub innym pasażerom, lub jeżeli ich zachowanie podczas wcześniejszej podróży było nieodpowiednie lub niezgodne z przepisami bezpieczeństwa.

FRS poinformuje pasażera o rejestracji i zarejestruje niezbędne dane osobowe pasażera, aby uniemożliwić pasażerom, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, podróżowanie na naszych statkach przez określony czas. Informacje nie są przechowywane dłużej niż to konieczne.

 

13. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Ze względów praktycznych dane osobowe są wymieniane wewnętrznie w grupie FRS. Posiadamy wewnętrzne zasady i umowy zapewniające odpowiednią ochronę niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoje dane w grupie FRS.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych naszych gości lub klientów stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. na policję lub służby celne. W takim przypadku publikujemy dane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 
  i. Należy złożyć pisemny wniosek.
  ii. Podano odpowiednią podstawę prawną dla gromadzenia danych.
  iii. Żądanie musi zawierać formalne żądanie podania danych osobowych.
 • Usługodawcy i konsultanci, których używamy do świadczenia określonych usług, takich jak hotele i organizatorzy atrakcji, w celu dokonania rezerwacji podróży. W takim przypadku dostawcy są indywidualnie odpowiedzialni.
 • FRS może udostępniać partnerom zewnętrznym statystyki dotyczące naszych klientów, sprzedaży, wzorców ruchu i powiązanych informacji o lokalizacji.
 • Ponadto FRS może przekazywać informacje o naszych klientach stronom trzecim, które świadczą usługi lub funkcje za naszym pośrednictwem, w tym przetwarzanie kart płatniczych, analizy biznesowe, obsługę klienta, marketing lub dystrybucję ankiet
 • W przypadku sprzedaży majątku FRS, pracowników lub innych osób lub w przypadku sprzedaży lub likwidacji części naszej działalności lub aktywów.

Takie ujawnienie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych i tylko zaufanym osobom trzecim.

Zawsze staramy się wyraźnie poinformować Cię o wykorzystaniu i możliwym ujawnieniu Twoich danych. Jeśli nie będzie to możliwe w momencie przeprowadzania ankiety, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe, chyba że istnieje powód, aby tego nie robić. Na przykład, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec lub wykryć przestępstwo lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo.

 

Travel Companion

Travel Companion to oferta, którą udostępniamy naszym klientom w ramach konta klienta. W tym miejscu klient ma możliwość zapisania swoich danych dotyczące podróży oraz osób towarzyszących w osobistej książce adresowej i wywołania ich w razie potrzeby, na przykład w przypadku rezerwacji. Chcemy ułatwić naszym klientom proces rezerwacji. Dane dotyczące podróży są przekazywane do naszego usługodawcy FRS Systems International GmbH. Dane osobowe innych podróżnych są specjalnie chronione na koncie klienta. Dostęp przez nas lub naszego usługodawcę nie jest możliwy. FRS pozostaje odpowiedzialna za dane w rozumieniu RODO.

 

14. Dostosowanie przetwarzania danych

FRS zleca różne firmy partnerskie przetwarzające dane osobowe. W przypadku tych firm jest umownie potwierdzone, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z tymi samymi zasadami ochrony danych, co w FRS. Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych to uważa się za oczywiste. W umowie informacje o osobie, która otrzymuje dane, zabezpieczenia przechowywania i dostępu do danych oraz dane dotyczące usunięcia danych są ustalane.

Usługa FRS została zachowana w celu zarządzania danymi.

 

15. Dane przetwarzane poza Unią Europejską

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i dlatego są chronione przez RODO. Jeśli dane mają być przetwarzane poza obszarem kraju chronionym przez RODO, FRS zapewnia, że ​​gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych jest zawsze regulowane przez niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych.

 

16. Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej

 

Pliki cookie i narzędzia analityczne

Zależy nam, aby nasza strona była przyjazna dla użytkownika. Z tego powodu używamy plików cookie i narzędzi analitycznych, aby umożliwić określone funkcje na naszych stronach internetowych. Należą do nich na przykład:

 • Aby przyspieszyć ładowanie stron internetowych i oferować treści dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb.
 • Aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkownika, abyśmy mogli zawsze ulepszać naszą stronę internetową.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których dane osobowe z przeglądarki mogą być przechowywane przez ograniczony lub nieograniczony czas. Pliki cookie, których używamy, nie instalują ani nie uruchamiają żadnych programów ani innych aplikacji na Twoim komputerze. W żaden sposób nie uszkadzają Twojego urządzenia.

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki, ale wówczas korzystanie z naszej strony internetowej może zostać ograniczone. Możesz także usunąć wcześniej zapisane informacje tekstowe.

 

Log-Files (Pliki dziennika)

Za każdym razem, gdy wchodzimy na nasze strony, informacje są przesyłane na nasz serwer przez odpowiednią przeglądarkę internetową odpowiedniego terminala i tymczasowo zapisywane w plikach dziennika (Log-Files). W takim przypadku przechowywane dane do automatycznego usunięcia zawierają następujące dane: datę i godzinę dostępu, nazwę żądanej strony, adres IP urządzenia wywołującego, adres URL odsyłacza (pierwotny adres URL, z którego uzyskujesz dostęp do naszej witryny), ilość przesłanych danych, czas ładowania, informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki oraz nazwa dostawcy dostępu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z gwarancji płynnego nawiązania połączenia, wygodnego korzystania z naszej strony internetowej oraz oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Na podstawie tych informacji nie można wyciągnąć bezpośredniego wniosku o Twojej tożsamości i nie zostanie on przez nas wyciągnięty.

Dane są zapisywane w wyżej wymienionych celach i automatycznie usuwane. Okres usuwania zależy od konieczności.

 

Booking sites and FRS Travel App

The technical part of all booking sites of all FRS entities and the FRS Travel App is operated by

FRS Systems International GmbH
Norderhofenden 19-20
24937 Flensburg

 

Formularz kontaktowy / zapytania e-mailowe

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej, będziemy zbierać i przechowywać Twoje dane w celu przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania.

 

Formularz kontaktowy / zapytania e-mailowe

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej, będziemy zbierać i przechowywać Twoje dane w celu przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na dalsze pytania.

 

Linki zewnętrzne / linki do innych stron

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do lub z szeregu witryn internetowych osób trzecich (zwanych dalej „witrynami internetowymi osób trzecich”). FRS w żaden sposób nie kontroluje ani nie obsługuje stron internetowych osób trzecich. FRS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, zawartość, zasady lub działania witryn internetowych osób trzecich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko ogólnych informacji przetwarzanych na naszych stronach internetowych. Wykorzystanie informacji, które udostępniasz stronom trzecim w witrynach internetowych osób trzecich lub które strony trzecie zbierają w innych witrynach, nie podlega niniejszej polityce prywatności.

 

Portale społecznościowe

Wtyczki (Plug-In) mediów społecznościowych z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram lub usługi z funkcjami generowanymi przez użytkowników, są zintegrowane z naszymi stronami internetowymi. Jeśli nasze strony internetowe zawierają wtyczkę do sieci społecznościowej, są one wyraźnie oznaczone (np. Przyciskiem Facebook). Jeśli klikniesz jeden z tych przycisków lub linków, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej. Polityka prywatności innej witryny internetowej ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych, które podajesz w tej witrynie. Jeśli nie chcesz, aby sieć społecznościowa gromadziła informacje o Tobie, przeczytaj politykę prywatności odpowiedniej sieci społecznościowej i / lub wyloguj się z odpowiedniej sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszych witryn internetowych.

 

17. Kamery internetowe

By chronić nasze uzasadnione interesy, zainstalowaliśmy kamery w oparciu o art. 6 (1) f) ustawy RODO dla celów naszych klientów i ich potencjalnych klientów sprawdzających pogodę, czas przybycia promu (czy jest na czas, czy są opóźnienia), sytuację w porcie (czy jest pełny, czy są czasy oczekiwania itp.) oraz dla naszych własnych celów statystycznych.

W niektórych przypadkach obrazy zapisywane są jako dowód zapłaty za pomocą faktury. Wówczas na zdjęciach rozpoznawalne są jedynie tablice rejestracyjne.

Aby zapewnić, że prywatność nie zostanie naruszona, zapewniliśmy, że wzięto pod uwagę następujące kwestie:

 • Prywatność publiczna: Kamery są rozmieszczone w taki sposób, aby nagrywanie skupiało się na wejściu i wyjściu promu, a żadne inne osoby lub czynności nie były w centrum uwagi. Istnieje ogólny obraz obszaru portu, w którym cumuje prom.

 • Ochrona danych: Kamery przekazują obraz na żywo lub obraz ruchomy. Wobec tego, w ramach tej funkcji na miejscu nie rejestrujemy ani przechowujemy żadnych obrazów, z wyjątkiem tych, które są potrzebne do dokonania płatności za pomocą faktury. Obrazy te będą przechowywane przez okres zgodny z ustawowymi wymaganiami.

 

18. Zastosowanie wideo i CCTV na statkach

Używamy nagrań wideo i CCTV ze względów bezpieczeństwa w niektórych obszarach statku, np. na pokładzie. Zapewniamy, że podgląd na żywo z kamer i przechwycone obrazy są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników, ponieważ ich praca wymaga dostępu do tych danych.

Ponadto zapewniamy, że nie są używane żadne funkcje panoramowania, funkcja zoomu, funkcje automatycznego rozpoznawania twarzy i żadne funkcje nagrywania dźwięku. Wszystkie obszary są osobno oznaczone znakami. Nagrane filmy są automatycznie kopiowane, gdy dostępne miejsce jest pełne. Okres przechowywania wynosi od 14 do 21 dni, w zależności od ruchu rozpoznawanego przez kamery i celów dłuższego przechowywania, np. roszczenia prawne.

Nie prowadzimy tajnego nadzoru.

 

19. Biuletyn informacyjny

W celu rejestracji do biuletynu informacyjnego przekazujemy dane następującym odbiorcom:

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Do obsługi naszego biuletynu e-mailowego korzystamy z usług zewnętrznego usługodawcy, który przetwarza i wykorzystuje dane. To jest amerykański dostawca usług Mailchimp. Korzystanie z Mailchimp oznacza przekazanie Twoich danych osobowych do tak zwanego niezabezpieczonego kraju trzeciego. Środki bezpieczeństwa danych zastosowane w Mailchimp odpowiadają poziomowi ochrony danych wymaganemu w Europie. Mailchimp podporządkował się tzw. Standardowym klauzulom umownym UE („SCC”), które nadal gwarantują ogólnie skuteczny i bezpieczny mechanizm eksportu danych. Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Pod każdym biuletynem znajdziesz odpowiedni link, za pomocą którego możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Twoje dane zostaną wówczas natychmiast usunięte.

 

20. Baza przetwarzanych danych na potrzeby Niemieckiego Rozporządzenia Wjazdowego w związku z Koronawirusem (CoronaEinreiseV)

Zgodnie z przepisami Niemieckiego Rozporządzenia Wjazdowego w związku z Koronawirusem (CoronaEinreiseV), jesteśmy zobowiązani do zbierania następujących danych od naszych pasażerów promów międzynarodowych:

 • Poprzedni pobyt w ciągu ostatnich 10 dni w obszarze z wariantem wzbudzającym obawy
 • Certyfikat zaszczepienia, status ozdrowieńca lub wynik testu na Covid-19
 • Wyjątki zdefiniowano w ust. 6 przepisów CoronaEinreiseV
 • Adres miejsca pobytu w Niemczech (dane zgodne z „cyfrowym rejestrem wjazdów” (digitale Einreiseanmeldung) lub „rejestracją zastępczą” (Ersatzmitteilung))
 • Adres przyszłych planowanych miejsc pobytów w ciągu najbliższych 10 dni (dane zgodne z „cyfrowym rejestrem wjazdów” (digitale Einreiseanmeldung) lub „rejestracją zastępczą” (Ersatzmitteilung))

Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ustawy RODO w zestawieniu z ust. 7 rozporządzenia CoronaEinreiseV. W ramach art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zestawieniu z ust. 8 CoronaEinreiseV, możemy być zobowiązani do przekazania danych do właściwego organu (w rozumieniu niemieckiej Ustawy o Ochronie przed Zakażeniami (Infektionsschutzgesetz)). Czas przechowywania zebranych danych na podstawie przepisów CoronaEinreiseV wynosi maksymalnie 30 dni.

 

21. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych na naszym terenie w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Najpierw skontaktuj się z naszym pełnomocnikiem rządu do spraw ochrony danych osobowych, aby dać nam możliwość wprowadzenia ulepszeń.

 

22. Zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych

Regularnie aktualizujemy nasze zasady, aby odzwierciedlały nowe problemy lub zmiany w naszej witrynie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zmiany wejdą w życie natychmiast po powiadomieniu. Zawsze możesz znaleźć najnowszą wersję na tej stronie. Jakiekolwiek użycie naszej strony internetowej lub usług po takim powiadomieniu jest uważane za akceptację zmiany.

 

Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych grupy FRS: sierpień 2022