Ogólny regulamin opłat za przewóz drogą morską (ORO)

Postanowienia ogólne § 1
Bilety § 2
Zniżki § 3
Korzyści, oferty dodatkowe oraz promocje § 4
Rejsy specjalne § 5
Oferty rabatowe § 6
Opłaty dodatkowe § 7
Opłaty za przewóz i opłaty manipulacyjne § 8
Pozostałe postanowienia § 9

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy ogólny regulamin opłat za przewóz (dalej zwany również „ORO”) ma zastosowanie do wszystkich regularnych przewozów realizowanych przez spółkę FRS Baltic GmbH (zwaną dalej również „Przewoźnikiem”) oraz - jeżeli są tak oznaczone - do Rejsów specjalnych Przewoźnika. Wraz z zawarciem umowy ORO staje się częścią umowy przewozu; Pasażer akceptuje go jako wiążący.

 

§ 2 Bilety

 1. Bilety są niezbywalne. Dotyczy to również Rejsów specjalnych (§5) i Ofert rabatowych (§6). Jeśli bilety są wystawione na konkretną datę i godzinę, są one ważne tylko dla przewozu określonego w tym terminie. Bilety można rezerwować wyłącznie w oparciu o cennik obowiązujący w momencie dokonywania rezerwacji zgodnie z §8 ORO.
 2. Bilety na przejazdy w jedną stronę uprawniają posiadacza do jednej podróży pomiędzy portem odjazdu a portem docelowym podanym na bilecie.
 3. Bilety w dwie strony uprawniają posiadacza do odbycia podróży w obie strony między portem odjazdu a portem docelowym wskazanym na bilecie, z odpowiednią przerwą w podróży w okresie lub dacie wskazanych na bilecie. Niemożliwy jest przewóz pojazdu bez jednoczesnego przewozu osób.
 4. Istnieją oddzielne bilety dla Pasażerów zmotoryzowanych ni niezmotoryzowanych. Bilety te mają inne ceny. Różne rodzaje biletów można znaleźć tutaj na stronie internetowej firmy. Bilety na pojazdy są ważne tylko na pojazd, na który zostały zakupione i w połączeniu z odpowiednim dokumentem rejestracyjnym pojazdu, który na żądanie należy okazać Przewoźnikowi.
 5. Na przewóz psa należy zakupić bilet odpowiedni dla danego rodzaju biletu. Ponieważ liczba miejsc na pokładzie dla psów jest ograniczona, Przewoźnik może odmówić przewozu psów i Pasażerów zgodnie z §10 ust. 1 lit. c) Ogólnych warunków przewozu, jeżeli Pasażer nie nabędzie odpowiedniego biletu na przewóz zwierzęcia przed rozpoczęciem podróży.

 

§ 3 Zniżki

 1. Dzieci poniżej jednego roku życia nie mają prawa do własnego miejsca siedzącego i nie płacą opłaty za bilet. Dzieci od 1 roku do 3 lat włącznie mają prawo do miejsca siedzącego. Podczas zwykłych przewozów są one przewożone bezpłatnie. W przypadku podróży w wyższych klasach pobierane są dopłaty do kategorii miejsc siedzących. Dzieci w wieku od 4 do 15 lat otrzymują zniżkę na bilet na prom.
 2. Wszelkie zniżki na bilety będą przyznawane tylko po uprzednim złożeniu wniosku. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dowody uprawniające do zniżki na bilet.
 3. Jeżeli wniosek o zniżkę na bilet jest nieuprawniony lub jeżeli Przewoźnik nie zostanie poinformowany bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie, Pasażer traci prawo do skorzystania ze zniżki za bilet przez okres jednego roku od daty nieuzasadnionego zastosowania zniżki.

 

§ 4 Korzyści, oferty dodatkowe oraz promocje

 1. Oprócz wyżej wymienionych biletów i zniżek Przewoźnik może oferować specjalne ceny promocyjne i oferty wspólne z innymi firmami. Oferty takie są włączone do cennika.
 2. Dodatkowe oferty muszą być zarezerwowane przed odjazdem. Ze względu na wymogi operacyjne rezerwację można również anulować z krótkim wyprzedzeniem. W tym przypadku odpowiednie opłaty zostaną zwrócone.

 

§ 5 Rejsy specjalne

Rejsy specjalne to wszystkie przewozy w rozumieniu §12 Ogólnych warunków przewozu („OWP”). Mają do nich zastosowanie odrębne przepisy i cennik. Można je znaleźć w odpowiedniej ofercie i w Ogólnych warunkach przewozu firmy.

 

§ 6 Oferty rabatowe

Przewoźnik może oferować Oferty rabatowe (w rozumieniu §13 OWP) na bilety z regularnego rozkładem jazdy. Mają do nich zastosowanie odrębne przepisy i cennik. Można je znaleźć w odpowiedniej ofercie i w Ogólnych warunkach przewozu firmy.

 

§ 7 Opłaty dodatkowe

Na warunkach określonych w §5 OWP Przewoźnik zastrzega sobie prawo do żądania od Pasażera zapłaty opłaty dodatkowych.

 

§ 8 Opłaty za przewóz i opłaty manipulacyjne

 1. Opłaty za przewóz są ustalane odrębnie, niezależnie od niniejszych postanowień cennika. Są one zamieszczane na stronie internetowej Przewoźnika i w rozkładach jazdy. Są one również dostępne w punktach sprzedaży Przewoźnika. Jeśli rezerwacja jest dokonywana w kasie, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 12,00 € za każdą rezerwację.
 2. Bilety można nabyć wyłącznie w oparciu o cennik obowiązujący w momencie dokonywania rezerwacji. Późniejsza zmiana rezerwacji np. na oferty specjalne nie jest możliwa.
 3. Zmiana rezerwacji z biletu normalnego na bilet ulgowy jest możliwa tylko do momentu wyjazdu.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w związku z ogólnym wzrostem kosztów paliwa. Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy przewozu a rozpoczęciem podróży upłynęło więcej niż 4 (cztery) miesiące, Przewoźnik ma prawo skorygować opłatę przewozową w zakresie, w jakim czynniki kształtujące cenę danego przewozu (np. opłaty portowe, wynagrodzenia, paliwo, stopy procentowe, kursy wymiany walut itp.), na które Przewoźnik nie ma wpływu, uległy w międzyczasie zmianie. Pasażer zostanie niezwłocznie poinformowany o podwyżce cen. Na żądanie Pasażer ma prawo otrzymać dokładne wyjaśnienie, z czego wynika podwyżka ceny.

 

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Ogólnego regulaminu opłat za przewóz w wersji niemieckiej („Allgemeine Tarifbedingungen”). Niniejszy dokument ma charakter jedynie informacyjny i nie ma wywołuje żadnych skutków prawnych.
 2. Prawnie wiążąca jest treść Ogólnego regulaminu opłat za przewóz w niemieckiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem a oryginałem Ogólnego regulaminu opłat za przewóz wersja niemieckojęzyczna dokumentu ma charakter rozstrzygający.